E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Ik spreek je graag!

Wanneer je op zoek bent naar een strategische doener die bewustwordingsprocessen en verandertrajecten begeleidt, communicatieadvies geeft of prettig leesbare teksten schrijft. Betrokken, resultaatgericht en planmatig zet ik projecten en processen in gang en vertaal complexe materie in toegankelijke kost voor een groter publiek.

Laatste nieuws

Gaan naar het nieuws →

Referenties

Klaas Doldersum, Provincie Overijssel
Briet heeft bijgedragen aan het slagen van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in Overijssel. Door haar inbreng, bij o.a. de verantwoordelijk gedeputeerde, is er een groter draagvlak ontstaan voor de diverse projecten. Als communicatieadviseur is Briet de aanjagende factor geweest in het opzetten van het kennisplatform Overijssel Duurzaam. Binnen dit platform werken zowel particuliere- als overheidspartijen samen. Briet’s sterke kanten zijn het samenbrengen en samen laten werken van partijen aan een gezamenlijk doel.

Daarnaast is zij zeer sterk in het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten. Briet’s werkwijze valt niet in de categorie ‘negen tot vijf mentaliteit’. Haar instelling is dat het werk af moet zijn en dat het tijdstip waarop dit plaats vindt daaraan van ondergeschikt belang is. Briet een zeer prettige persoon om mee samen te werken en is zij oprecht geïnteresseerd in de persoon achter ‘de collega’.

Klaas Doldersum, Provincie Overijssel
Secretaris programma Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Enny Hoenselaar, Woonzorgcentrum Sint Anna
Briet is iemand die zich goed inleeft in de waarden, missie en visie van onze organisatie en hier haar adviezen op laat aansluiten. Zij is een onafhankelijke, gedreven harde werker die ‘dag en nacht’ voor Sint Anna – in woord en daad-klaarstaat!

Enny Hoenselaar, Woonzorgcentrum Sint Anna”

Henri Bijkerk, Provincie Overijssel
Met Briet samengewerkt om een congres te organiseren voor bestuurders en managers van overheden over duurzame infrastructuur en mobiliteit. Mede dankzij haar veelzijdigheid op communicatiegebied t.a.v. maken of bewerken van teksten, beelden, presentaties etc.in combinatie met haar pro-actieve en resultaatgerichte houding kwam in korte tijd veel tot stand. Naast haar gedrevenheid neemt ze ook de rust om goed te luisteren en door te vragen om zo effectief te kunnen zijn in alle communicatie-uitingen (mails, brieven, programma, web-site etc.) over het congres. Tijdens het congres was Briet ook de spin in het web, en had ook echt de regie over het geheel. Kortom, Briet is een topper!

Henri Bijkerk, Provincie Overijssel – Beleidsontwikkelaar bij eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel

Corrie de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ik ervaar de samenwerking met Effect communicatie als helder, fris, creatief en pro-actief. Briet Brunnekreef laat zich ook zien als een deskundig communicatie adviseur voor het management in een complexe politiek omgeving. Naast de opdracht ontwikkelt Briet verschillende activiteiten en producten om de communicatie van het Werkplein Entreon in-en extern te verbeteren. Bestuur, management en medewerkers van het Werkplein werken graag met Briet samen.

Corrie de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch Unit manager gemeente ‘s-Hertogenbosch


Waarom Effect Communicatie?

Verandertrajecten

Begeleiding van in- en externe processen waar bewustwording en gedragsverandering centraal staan. Waar een vertaalslag gemaakt moet worden om partijen in beweging te krijgen.

Interim projectmanagement

Korte of iets langere opdrachten worden op gedreven en planmatige wijze uitgevoerd.

Communicatieadvies

Ontwikkelen en uitvoeren van communicatiestrategie voor organisaties en projecten.

Congressen en bijeenkomsten

Organisatie van succesvolle congressen en bijeenkomsten. Verzorging van dagvoorzitterschap.

Mediation

Met het gemeenschappelijke doel voor ogen worden geschillen op een respectvolle wijze tot een goed einde gebracht.

Prettig leesbare teksten

Artikelen en interviews voor magazines, nieuwsbrieven, websites en handboeken.