E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Ik spreek je graag!

Wanneer je op zoek bent naar een strategische doener die bewustwordingsprocessen en verandertrajecten begeleidt, communicatieadvies geeft of een afdeling aanstuurt. Betrokken, resultaatgericht en planmatig zet ik projecten en processen in gang en vertaal complexe materie in toegankelijke kost voor een groter publiek.

Laatste nieuws

Gaan naar het nieuws →

Referenties

Erna ten Have-Weustenenk, Riwis Zorg & Welzijn
Briet heeft gedurende een aantal maanden op zeer vakkundige en betrokken wijze binnen Riwis haar rol en taak als senior communicatieadviseur en proces(bege)leider vervult.
Briet beschikt over een hoge mate van organisatie- en mens-sensitiviteit. Zij is zorgvuldig, werkt gepassioneerd, heeft sprankelende ideeën en weet de ander daarin te inspireren en te motiveren.

Daarbij heeft zij een hoog bewustzijn op organisatievraagstukken en weet daarin projectmatig en doelmatig te acteren. Binnen Riwis heeft zij de Raad van Bestuur bijgestaan in sturingsvraagstukken en heeft daarbij een goede verbinding weten te leggen tussen de interne en externe focus van de organisatie. Briet is tevens een kei in het klantgericht schrijven.

Briet is intrinsiek betrokken en gemotiveerd en schuwt daarbij de discussie niet, blijft doel- en resultaatgericht. Briet is een snelle en vernieuwende denker, een harde werker en een fijn en warm mens. Bij een volgende klus zet ik haar graag weer in..

Erna ten Have-Weustenenk MSM, 
Voorzitter raad van bestuur, Riwis Zorg & Welzijn

Klaas Doldersum, Provincie Overijssel
Briet heeft bijgedragen aan het slagen van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in Overijssel. Door haar inbreng, bij o.a. de verantwoordelijk gedeputeerde, is er een groter draagvlak ontstaan voor de diverse projecten.

Als communicatieadviseur is Briet de aanjagende factor geweest in het opzetten van het kennisplatform Overijssel Duurzaam. Binnen dit platform werken zowel particuliere- als overheidspartijen samen. Briet’s sterke kanten zijn het samenbrengen en samen laten werken van partijen aan een gezamenlijk doel.

Daarnaast is zij zeer sterk in het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten. Briet’s werkwijze valt niet in de categorie ‘negen tot vijf mentaliteit’. Haar instelling is dat het werk af moet zijn en dat het tijdstip waarop dit plaats vindt daaraan van ondergeschikt belang is. Briet een zeer prettige persoon om mee samen te werken en is zij oprecht geïnteresseerd in de persoon achter ‘de collega’.

Klaas Doldersum, Provincie Overijssel
Secretaris programma Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Enny Hoenselaar, Woonzorgcentrum Sint Anna
Briet is iemand die zich goed inleeft in de waarden, missie en visie van onze organisatie en hier haar adviezen op laat aansluiten. Zij is een onafhankelijke, gedreven harde werker die ‘dag en nacht’ voor Sint Anna – in woord en daad-klaarstaat!

Enny Hoenselaar, Woonzorgcentrum Sint Anna

Corrie de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch
Ik ervaar de samenwerking met Effect communicatie als helder, fris, creatief en pro-actief. Briet Brunnekreef laat zich ook zien als een deskundig communicatie adviseur voor het management in een complexe politiek omgeving. Naast de opdracht ontwikkelt Briet verschillende activiteiten en producten om de communicatie van het Werkplein Entreon in-en extern te verbeteren. Bestuur, management en medewerkers van het Werkplein werken graag met Briet samen.

Corrie de Jong, gemeente ‘s-Hertogenbosch Unit manager gemeente ‘s-Hertogenbosch


Waarom Effect Communicatie?

Verandertrajecten

Begeleiding van in- en externe processen waar bewustwording en gedragsverandering centraal staan. Waar een vertaalslag gemaakt moet worden om partijen in beweging te krijgen.

Interim projectmanagement

Korte of iets langere opdrachten worden op gedreven en planmatige wijze uitgevoerd.

Communicatieadvies

Ontwikkelen en uitvoeren van communicatiestrategie voor organisaties en projecten.

Congressen en bijeenkomsten

Organisatie van succesvolle congressen en bijeenkomsten. Verzorging van dagvoorzitterschap.

Mediation

Met het gemeenschappelijke doel voor ogen worden geschillen op een respectvolle wijze tot een goed einde gebracht.

Prettig leesbare teksten

Artikelen en interviews voor magazines, nieuwsbrieven, websites en handboeken.