E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Nieuws

Kwaliteit volgens bewoners bij Sint Anna zeer goed

Wederom een mooie beoordeling van de bewoners van Woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer voor de geleverde zorg. Zo zie je maar dat er ook goede zorg geleverd wordt in Nederland. Hieronder het persbericht dat ik daarvoor geschreven heb.

In het onlangs gehouden bewonerstevredenheidsonderzoek geven bewoners en hun contactpersonen aan zeer tevreden te zijn met Woonzorgcentrum Sint Anna. Gemiddeld geven zij het woonzorgcentrum in Boxmeer een 9 voor de kwaliteit van zorg- en dienstverlening, een 8,4 voor het personeel van de verpleging, verzorging en thuiszorg en een 9 voor het personeel van de huishoudelijke hulp. Alle rapportcijfers boven het landelijk gemiddelde.

Enny Hoenselaar, bestuurder Woonzorgcentrum Sint Anna, “Ik ben hier heel erg blij mee. Het is de waardering die onze medewerkers en vrijwilligers krijgen en die ze verdienen. Een positief geluid tussen alle negatieve berichtgeving over de kwaliteit van zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen de laatste maanden.“

Smaakvolle maaltijden, schoon huis en beschikbaar personeel

Het woonzorgcentrum heeft 180 religieuze en niet-religieuze bewoners, waarvan 118 met een CIZ woonindicatie. Sint Anna levert, afhankelijk van de behoefte van de bewoner, verpleging, verzorging, thuiszorg en een totaal pakket aan woon- en servicediensten.

Bewoners zijn op verschillende onderdelen bevraagd. Zoals bijvoorbeeld ervaren kwaliteit personeel, de smaak van de maaltijden, omgang met elkaar, ervaringen met de schoonmaak, mentaal welbevinden, ervaringen met (lichamelijke) verzorging, bejegening, privacy en of ze goed geïnformeerd worden. Bijna alle bewoners hebben aangegeven positieve ervaringen op bovenstaande onderdelen te hebben. De minste positieve antwoorden zijn gegeven op de vragen over ervaren beschikbaarheid personeel. Bewoners en hun contactpersonen zien graag meer personeel voor een praatje of bij een activiteit. Ten aanzien van alle onderdelen scoort Woonzorgcentrum Sint Anna beter dan het landelijke gemiddelde. Drie onderdelen scoren significant hoger: de ervaren smaak van maaltijden, de schoonmaak en de beschikbaarheid van personeel. Dit laatste ondanks dat men graag meer zorgpersoneel zou willen zien.

Tweejaarlijks onderzoek

Elke twee jaar onderzoekt Facit de bewonerstevredenheid volgens de CQ-index, een gestandaardiseerde systematiek die de kwaliteit van zorg vanuit de patiënt of bewoner in kaart brengt. Hoenselaar: “Ook in 2010 en 2012 zijn de bewoners volgens deze systematiek gevraagd hun mening te geven over de drie verschillende onderdelen. Ook toen waren de beoordelingen positief. Aanbevelingen zijn er altijd. Deze nemen we ter harte om zo onze dienstverlening verder te optimaliseren. Maar ik ben er erg trots op dat onze bewoners Sint Anna een 9 als totaal oordeelcijfer geven en onze medewerkers een 9,1. Staatssecretaris Van Rijn gaf onlangs aan: “De kwaliteit van zorg moet goed zijn door de ogen van bewoners.” Ik sluit me daar volledig bij aan.”

Over Sint Anna

Woonzorgcentrum Sint Anna is een uniek, zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis, gevestigd op het terrein van de Zusters van Julie Postel, aan de Veerstraat 49 in Boxmeer. Vanuit de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel biedt zij diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan religieuzen en niet-religieuzen.

Een samenvatting van het onderzoek is te bekijken op www.sintannaboxmeer.nl.