E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Verandertrajecten

puik

Gedragsbe√Įnvloeding en procesmanagement

‘Alle neuzen dezelfde kant op’ is een veelgehoorde kreet. Maar niet iedereen is hetzelfde of wil hetzelfde pad volgen. Hoe ga je daarmee om? Je wilt wel graag met het hele team de eindstreep halen. Of dat je doelgroep met je mee beweegt en ontvankelijk is voor jouw boodschap.

De wereld om ons heen verandert snel. Dit vraagt een andere manier van kijken, denken en handelen. De oplossing van gisteren is niet meer de oplossing van morgen. Dit betekent behouden wat goed is en samen slimme nieuwe dingen bedenken. Ingesleten patronen doorbreken, bewust en onbewust gedrag ombuigen en kennis en kunde met elkaar verbinden.

Met enthousiasme, creativiteit en nuchterheid stuur ik naar effectieve gedragsverandering en verbind partijen. Dit zet ik in bij in- en externe veranderingsprocessen, gebiedscommunicatie, de begeleiding van een ontwikkeltraject, bewustwordingsproject of bij het invoeren van nieuw beleid.

Ik spreek je graag om een en ander toe te lichten