E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Diensten

handen 2

 

Communicatieadvies

In en rondom een organisatie of project vindt er veel interactie plaats; met klanten, leveranciers, staf en medewerkers, tussen medewerkers onderling, omwonenden, et cetera. Daarnaast heb je ook nog eens te maken met publieke opinie en sociale media.

Effectief en efficiënt

Effectief en efficiënt communiceren is hierbij belangrijk. Dit geeft een gezicht, schept duidelijkheid, zorgt voor begrip, tevreden klanten en medewerkers en een geslaagd project.

Hou je van een duidelijk communicatieadvies, passend bij de missie en visie van jouw organisatie of project? Korte en kernachtige plannen met inzet van de juiste middelen en een heldere boodschap? Dan spreek ik je graag!

 

[/two_third_last]

Vaardigheden

Expert
Photoshop

80%
JavaScript

60%
WordPress

Things we do

Bewustwordingsprocessen
Maatwerk is het sleutelwoord. Met kennis van de verschillende beïnvloedingsstrategiën hoe mensen in beweging te krijgen en creativiteit laten we bewustwordingsprocessen slagen. Goed kijken en luisteren zijn hierbij van belang.

Verandertrajecten
Begeleiding van processen waar bewustwording en gedragsverandering centraal staan. Waar een vertaalslag gemaakt moet worden om partijen in beweging te krijgen.