E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Mediation

handen 2

“Een vreedzame wereld is niet een wereld zonder conflicten. Conflicten zijn wezenlijk voor het leven; waar leven is, is strijd.” 

Bernard V.A. Roling

Ondanks dat conflicten soms nodig zijn om duidelijkheid tussen partijen te krijgen, worden ze altijd als vervelend ervaren. Vaak ontstaat een meningsverschil of conflict door gebrek aan begrip voor elkaars situatie of gebrek aan inzicht in een situatie.

Neutraal en onafhankelijk

Mediation kan helpen om een conflict effectief, snel en goedkoop op te lossen. Door op een open, rustige manier met elkaar te praten en van gedachten te wisselen, ontstaat er ruimte. Ruimte om te horen, maar ook om gehoord te worden. Als mediator zorg ik dat beide partijen in staat zijn dat wat hen verdeelt uit te praten of op te lossen. Er zijn dan geen verliezers, maar alleen winnaars.

Sinds 2009 ben ik mediator. De vaardigheden en technieken die hierbij horen gebruik ik bij op te lossen geschillen tijdens mijn zakelijke werkzaamheden, maar ook als vrijwilliger voor buurtbemiddeling.

Ik spreek je graag als je een zakelijk geschil op wilt lossen.