E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

2015 – juni 2017

Procesbegeleider ‘Naar een afvalloos Twente’, Regio Twente

Veertien Twentse gemeenten met één ambitie: afvalloos in 2030. Dit houdt in maximaal 50 kilo restafval per persoon op jaarbasis. Een uitdagende opdracht want alle gemeenten hebben hun eigen beleid en eigen inzamelaars. Om deze ambitie te realiseren heb ik als procesbegeleider na inventarisatie een plan opgesteld en een werkgroep aangestuurd. Hier is de campagne ZieZo, afvalscheiden doe je zo’ ontwikkeld.

Enkele activiteiten uitgelicht:

  • Organisatie sessies om inzicht te krijgen in afval scheidingsgedrag van specifieke doelgroepen
  • Ontwikkelen ‘ZieZo afvalscheiden doe je zo’ campagne met verschillende materialen
  • Organisatie deelname TV-serie ‘Het Groene Oosten’ met afvalscheidingstips
  • Ontwikkelen ‘Afvalbabbelbox’ door gemeenten te gebruiken bij bijeenkomsten

Opdrachtgever:
Regio Twente logo
Opdracht:

Procesbegeleider ‘Naar een afvalloos Twente’

Periode:

november 2015 – juni 2017