E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

2015

Folder Meerjarenprogramma Externe Veiligheid

Opdrachtgever:

Provincie Overijssel, Meerjarenprogramma Externe Veiligheid

Opdracht:

Stel een folder samen waarmee het Meerjarenprogramma onder de aandacht gebracht wordt bij de medewerkers van de Regionale Uitvoeringsdiensten Twente en IJsselland.

Periode:

juni 2015