E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

2006 – januari 2019

IMG_4701-C-BerryPoelen.

Strategisch communicatieadviseur Woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer

Woonzorgcentrum Sint Anna is een kleinschalig verpleeg- en verzorgingshuis in Boxmeer met ongeveer 180 bewoners. Ik adviseer het bestuur en management en heb in de afgelopen jaren verschillende werkzaamheden verricht.

Enkele activiteiten uitgelicht:

  • Meerjarenbedoeling en speerpunten 2019 vastleggen in het kwaliteitsplan 2019 en een strategisch advies opstellen over de gewenste communicatiestructuur in zelfregulerende gemeenschappenvoor woonzorgcentrum Sint Anna Boxmeer. (dec 2018 – jan 2019)
  • Communicatieadvies aan management bij verandering van hiërarchisch georganiseerde organisatie naar zelfregulerende gemeenschappen (2015-2016)
  • Complete restyling van huisstijl(dragers) passend bij nieuwe identiteit. O.a. website, stationary, folders, kernwaardenwaaier, informatiegidsen voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers, nieuwsbrief medewerkers, bewonersmagazine, advertenties, ansichtkaarten etc. (2006 – 2018)
  • Intern communicatie onderzoek onder medewerkers (2012)
  • Schrijven van een jubileumboekje voor het 25-jarig bestaan van het woonzorgcentrum (2011)
  • Advisering management om voormalig kloosterverzorgingshuis als modern woonzorgcentrum in de markt te zetten www.sintannaboxmeer.nl (vanaf 2006)

Referentie

Briet heeft Sint Anna enorm goed geholpen bij het op papier krijgen van het voor meerdere doelen te gebruiken Kwaliteitsplan 2019. Met haar jarenlange ervaring als strategisch communicatieadviseur wist zij het intern vastgelopen traject vlot te trekken. Ondanks de deadline en vele verschillende meningen, wist Briet in betrekkelijk korte tijd de algemene meerjarenbedoeling helder te verwoorden. Ook de begeleiding van de vormgeving was perfect.

 

Briet is iemand die zich goed inleeft in de waarden, missie en visie van onze organisatie en hier haar adviezen op laat aansluiten. Wij zijn blij dat zij zich bij Sint Anna al jarenlang betrokken voelt, op vraag altijd vanuit haar deskundigheid mensgericht meedenkt en zaken door haar aanpak in beweging brengt.  Zij is een onafhankelijke, gedreven harde werker die ‘dag en nacht’ voor Sint Anna – in woord en daad- klaarstaat!” 

Enny Hoenselaar, bestuurder Woonzorgcentrum Sint Anna

Opdrachtgever:

StAnna logo+Wzc-fc

Opdracht:

Strategisch communicatieadviseur woonzorgcentrum

Periode:

2006 – jan 2019

Link:

www.sintannaboxmeer.nl