E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

maart 2017 – november 2018

Hoofd communicatie Riwis Zorg & Welzijn

Riwis Zorg & Welzijn begeleidt zo’n 1.200 mensen met psychische en psychosociale hulpvragen in de driehoek Apeldoorn, Hattem, Doetinchem en ondersteunt daarnaast zo’n 260 clienten in de ouderen- en thuiszorg in de gemeente Brummen. Na advisering over herpositionering (team) communicatie in de organisatie heb ik hier vervolgens uitvoering aan gegeven, team communicatie uitgebreid, intern gezorgd voor meer verbinding met de organisatie en communicatie-activiteiten ontwikkeld om de organisatie meer extern te profileren en raad van bestuur en management geadviseerd bij (uitdagende) organisatievraagstukken.

Enkele activiteiten uitgelicht:

  • Herpositioneren en aansturen team communicatie
  • Organisatie beter profileren, zowel richting cliënten, naastbetrokkenen, medewerkers als toekomstig medewerkers (o.a. inzet social media, ervaringsverhalen, introductie externe nieuwsbrieven BijRiwis, vernieuwen website en presentatiemiddelen, arbeidsmarktcommunicatie)
  • Intern zorgen voor meer verbinding van medewerkers GGZ en VVT met de organisatie (o.a. door heldere berichtgeving, koppelen van initiatieven uit organisatie, uitrol meerjarenstrategie)
  • Begeleiden interne crisis (advies bestuurder en managers, organiseren bijeenkomsten, zorgen voor heldere verslaglegging en terugkoppeling, zorgen voor opvolging van datgene dat afgesproken is)
  • Organisatie en ondersteuning naar een heldere zorgvisie GGZ
  • Ondersteuning teamleiders en woonbegeleiders GGZ met externe profilering binnen de wijken en bij verwijzers.
  • Ondersteuning manager en teamleiders VVT met externe profilering van de woonzorglocaties en thuiszorg
  • Organiseren van twee grote medewerkersbijeenkomsten met behulp van medewerkers (participatie, scrum)
  • Onderhouden contacten met media
  • Advies aan raad van bestuur en management, lid managementteam

Referentie

“Briet heeft gedurende een aantal maanden op zeer vakkundige en betrokken wijze binnen Riwis haar rol en taak als senior communicatieadviseur en proces(bege)leider vervult.
Briet beschikt over een hoge mate van organisatie- en mens-sensitiviteit. Zij is zorgvuldig, werkt gepassioneerd, heeft sprankelende ideeën en weet de ander daarin te inspireren en te motiveren.
Briet heeft een hoog bewustzijn op organisatievraagstukken en weet daarin projectmatig en doelmatig te acteren. Binnen Riwis heeft zij de raad van bestuur bijgestaan in sturingsvraagstukken en heeft daarbij een goede verbinding weten te leggen tussen de interne en externe focus van de organisatie. Briet is tevens een kei in het klantgericht schrijven.
Briet is intrinsiek betrokken en gemotiveerd en schuwt daarbij de discussie niet, blijft doel- en resultaatgericht. Briet is een snelle en vernieuwende denker, een harde werker en een fijn en warm mens.
Bij een volgende klus zet ik haar graag weer in.” 

Erna ten Have-Weustenenk MSM, voorzitter raad van bestuur Riwis Zorg & Welzijn

Opdrachtgever:

Opdracht:

Hoofd communicatie a.i.

Periode:

maart 2017 – november 2018

Link:

www.riwis.nl