E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

oktober 2016 – maart 2017

Procesbegeleider Eigentijdse Bestuursstijl

In het kader van Bestuurlijke Vernieuwing Overijssel heb ik op experimentele wijze twaalf verschillende projecten in de gemeente Kampen samengebracht, kennis met elkaar laten delen en ze een gezamenlijk gedragen fietsvisie laten maken. Het waren projecten (waaronder ook een burgerinitiatief) op het gebied van fiets, ruimtelijke ordening en openbaar vervoer.

Enkele activiteiten uitgelicht:

  • Inventarisatie verschillende projecten
  • Samenbrengen projectleiders en initiatiefnemers en gezamenlijke belangen
  • Tot stand brengen fietsvisie op basis van snelkookpan scrum methodiek
  • Ondersteuning bij afronding fietsvisie

Opdrachtgever:

Opdracht:

Procesbegeleider

Periode:

oktober 2016 – maart 2017