E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

2011 – 2016

Gezond en Veilig wonen en werken in Overijssel

Communicatieadviseur Programma Gezond en Veilig Leefmilieu

Voor het programma Gezond en Veilig Leefmilieu (2011 – 2015) van de provincie Overijssel ben ik vanaf 2011 als strategisch communicatieadviseur betrokken geweest bij de projecten Asbest van het bedrijfsdak, Bewust verlichten, Duurzaam ontwikkelen, Leefkwaliteit in woonwijken en op bedrijventerreinen, Duurzame mobiliteit en Duurzaamheidseducatie.

Strategische doener

Mijn rol varieerde bij de verschillende projecten van sparringpartner projectleiders, advisering bestuurders en management, advisering over doelgroepbenadering, bevorderen samenwerking met externe partijen, profilering project, aanjager, klankbord, kritische vragensteller, schrijver van speeches voor gedeputeerden en persberichten, onderhouden perscontacten, organisator van middelen en diverse bijeenkomsten etc.

Enkele tastbare resultaten

Asbest van het bedrijfsdak > o.a. website Asbest van het bedrijfsdak , schrijven artikel voor Kijk op Oost Nederland, organisatie diverse bijeenkomsten.

Bewust verlichten > o.a. schrijven tekst en organisatie film Bewust Verlichten is zinvol; regisseur Earth Hour Overijssel 2016; organisatie Overijsselse Sterrennacht (2011), Nacht van de Nacht (2011, 2014), website

Netwerk Overijssel Duurzaam > delen van kennis en het samenbrengen van partijen op het gebied van duurzaamheid o.a. als projectleider en eindredacteur van platform en wekelijkse nieuwsbrief Overijssel Duurzaam (zie ook verderop in portfolio), organisatie diverse bijeenkomsten (2011, 2013, 2014).

Duurzaam Ontwikkelen > digitale inspiratiemagazine Duurzaam Ontwikkelen Overijssel en organisatie bijeenkomsten (2012, 2015)

Duurzame mobiliteit > o.a. diverse folders en website.

Geluidreducerend asfalt > o.a. film

Referenties

Paul Scholte Albers, provincie Overijssel
Briet heeft de afgelopen jaren de communicatie rondom het programma Gezond en Veilig Leefmilieu van de provincie Overijssel verzorgd. Zij doet dat met een aanstekelijk enthousiasme en met kennis van zaken. De nieuwsbrief Overijssel Duurzaam is mede door haar een veel gelezen informatiebron op het gebied van duurzaamheid geworden. Daarbij heeft zij diverse partijen en mensen weten te verenigen om samen te werken aan de nieuwsbrief.

Briet is goed op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Ze heeft diverse symposia georganiseerd die goed bezocht zijn. Ze is creatief en door haar praktische insteek komt ze snel tot resultaten. Ze werkt zelfstandig, spreekt mensen makkelijk aan en gaat doortastend te werk. Met haar oog voor details hebben haar producten een hoog kwaliteitsniveau.

Paul Scholte Albers, provincie Overijssel
Programmamanager Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Klaas Doldersum, provincie Overijssel
Briet heeft bijgedragen aan het slagen van het programma Gezond en Veilig Leefmilieu in Overijssel. Door haar inbreng, bij o.a. de verantwoordelijk gedeputeerde, is er een groter draagvlak ontstaan voor de diverse projecten. Als communicatieadviseur is Briet de aanjagende factor geweest in het opzetten van het Kennisplatform Overijssel Duurzaam. Binnen dit platform werken zowel particuliere- als overheidspartijen samen. De sterke kanten van Briet zijn het samenbrengen en samen laten werken van partijen aan een gezamenlijk doel.

Daarnaast is zij zeer sterk in het organiseren van (voorlichtings)bijeenkomsten. Briet’s werkwijze valt niet in de categorie ‘negen tot vijf mentaliteit’. Haar instelling is dat het werk af moet zijn en dat het tijdstip waarop dit plaatsvindt daaraan van ondergeschikt belang is. Briet is een zeer prettige persoon om mee samen te werken en zij is oprecht geïnteresseerd in de persoon achter ‘de collega’.

Klaas Doldersum, provincie Overijssel
Secretaris programma Gezond en Veilig Leefmilieu provincie Overijssel

Opdrachtgever:

provincie Overijsselpov_logo_kleur

Opdracht:

Strategisch communicatieadviseur programma Gezond en Veilig Leefmilieu

Periode:

september 2011 – heden

Link:

www.overijssel.nl/duurzaamheid