E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Portfolio

Portfolio

2012 – 2016

Voor het netwerk Overijssel Duurzaam heb ik het platform www.overijsselduurzaam.nl opgezet.

Hiervoor heb ik in 2013 externe partijen bereid gevonden om  ‘om niet’ mee te werken. Gezamenlijk vulden de partijen (gemeenten Zwolle en Enschede, waterschap Vechtstromen, Regio Twente, Saxion, Duurzaam Zwolle en provincie Overijssel) wekelijks de nieuwsbrief Overijssel Duurzaam.

In verband met de beëindiging van het het programma Gezond en Veilig Leefmilieu is het platform en de bijbehorende nieuwsbrief in oktober 2016 opgeheven.

Opdrachtgever:

provincie Overijsselpov_logo_kleur

Opdracht:

Projectleider en eindredacteur platform en nieuwsbrief Overijssel Duurzaam

Link:

www.overijsselduurzaam.nl (opgeheven)