E-Mail: info@effectcommunicatie.nl, Telefoon: 06 - 4190 6814

Nieuws

Top ontmoeting!

Top ontmoeting!

Onlangs een ontzettend inspirerende ontmoeting gehad met Prof. Dr. Betteke van Ruler. De communicatie goeroe van Nederland. Wat is haar successtrategie?

Succesvolle krenten in de pap

Enkele jaren was ze van het communicatiepodium verdwenen, maar toen een uitgever haar vroeg ‘moet je nu niet eens een verzamelwerk maken van alles wat je geschreven hebt?’ ging het balletje rollen en was de derde carrière van Prof. dr. Betteke van Ruler, emeritus hoogleraar communicatiewetenschap, een feit.

Dat ze na een stevige burn-out en vervroegd emeritaat weer professioneel op het communicatievlak aan de slag zou gaan, dat had Van Ruler niet gedacht: “Ik had me al toegelegd op het kleding naaien”. Maar door de vraag van de uitgever begon er wat te kriebelen en dook ze in de dozen in de berging. Korte tijd later was het boek ‘Met het oog op communicatie, essays en columns over het communicatievak’ geboren.

Hoe komt het dat deze 67-jarige communicatieprof weer volle zalen trekt bij lezingen en workshops en de literatuurlijst vult? Wat is haar successtrategie? Tijd voor een keukentafel gesprek.

Nijvere bij

Betteke van Ruler heeft naar eigen zeggen nooit iets gepland in haar carrière “Het is gelopen zoals het gelopen is. Ik heb wel mijn kansen gepakt”, aldus Van Ruler. Als 19-jarige gaat ze aan het werk in de PR en voorlichting. Na dit vele jaren met plezier te hebben gedaan is ze op haar 36e toe aan een nieuwe uitdaging. Inmiddels woonde ze met man en dochter in Tegelen en hoorde over een nieuwe studie communicatiewetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Dit lijkt haar wel wat, en ze meldt zich aan. Van Ruler: “Ik stroomde in op de dagopleiding. Dat was wel raar hoor, mijn medestudenten waren voor mij natuurlijk ontzettende kinderen. Ik kon het goed vinden met de docenten en bracht 17 jaar praktijkervaring mee.”

Als snel blijkt dat de inzet van Van Ruler haar geen windeieren legt. Naast haar studie vervult ze verschillende klussen, schrijft voor vakbladen, geeft zelf les over communicatietheorie en is lid van de studievoorlichtingscommissie. “Och, ik bemoei me ook altijd overal mee”, aldus Van Ruler.

Zich overal mee bemoeien doet ze volgens haarzelf ook tijdens de werkzaamheden die ze na haar studie vervult bij onder andere de Hogeschool Utrecht, de School voor Journalistiek, Universiteit Twente, de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. In diverse functies van universitair hoofddocent, vice-decaan, hoogleraar, bijzonder hoogleraar en voorzitter heeft ze altijd haar kennis en kunde over de communicatiewetenschap laten horen. Van Ruler: “Ik heb altijd vier dagen gewerkt en wilde 1 dag tijd voor leuke dingen houden. Heel veel voor Logeion (de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals) gedaan, gepubliceerd etcetra. Ja, ik heb altijd gewerkt. Ik ben een nijvere bij. Zeg overal altijd ja op en dan moet ik er ook aan voldoen.”

Verrassen met nieuwe kennis

Van Ruler werkt niet om het werken. Er zit een missie achter. “Ik heb een drive om mensen continue te verrassen met nieuwe kennis. De waarde van kennis is voor mij heel erg belangrijk. ‘Je mag pas meepraten als je kennis van zaken hebt’.

En ik wil heel graag die enorme berg kennis die ik vergaard hebt laten zien aan professionals in de communicatie. Ik hoop dat ik daarmee hen kan verlichten en hun leven daarmee interessanter kan maken.”

De lat ligt hoog

Naast kennis en willen verrassen zijn doorzetten, ervoor gaan, gaatjes zien te vinden en je eigen bonen doppen waarden die haar in haar carrière geholpen hebben. Tel daarbij op haar perfectionisme en het zich tot in de puntjes voorbereiden van wat ze ook doet, en je hebt een klinkend recept voor succes.

Dat ze de lat niet alleen voor zichzelf hoog legt, maar in het verleden ook voor haar studenten, dat is haar niet altijd in dank afgenomen. Hierover zegt ze: “Op de UvA kreeg ik op een gegeven moment op mijn donder, was veel te streng voor de studenten, vonden ze. Ik legde de lat altijd gewoon hoog. Ik lees nu vaak mee voor uitgevers en nou, dan ben ik ook streng hoor. Ik kan het niet laten.”

Focus

Een andere reden voor haar succes is focus. Dat wat ze doet, doet ze goed en andere dingen doet ze niet. Haar werkzaamheden voor het communicatievak krijgen op dit moment alle aandacht. Haar omgeving heeft ze zo ingericht dat ze zich hier volledig op kan concentreren. Andere dingen die ze graag doet (zoals kleding naaien of koken) pakt ze weer op als ze in de toekomst stopt met werken, maar nu even niet. Constante factor en inspiratiebron in haar leven is haar echtgenoot. Hij steunt, prikkelt en spoort haar aan om dat te doen wat ze goed kan en leuk vindt om te doen. Daarbij faciliteert hij om dingen mogelijk te maken.

Mazzel

Ondanks de harde feiten van een hoge mate van gedrevenheid, alleen mogen meepraten als je kennis en inhoud hebt, super focus en de wil om elke keer weer met nieuwe inzichten en kennis te komen, geeft deze domineesdochter aan ook heel veel mazzel te hebben gehad.

Met haar echtgenoot ‘onze relatie heeft het beste in ons allebei naar boven gehaald’, met het goede verstand dat ze van huis uit meegekregen heeft en de contacten en mogelijkheden die ze gedurende haar carrière opgedaan heeft. Nog steeds bezoekt ze en spreekt ze op nationale en internationale congressen zoals binnenkort in Oslo. Van Ruler: “Ik leg nu de laatste hand aan een wetenschappelijk verhaal over het communicatieframe en dat prestenteer ik in oktober op een congres. Ik hoop dat dit gepubliceerd wordt in een tijdschrift. En dat vind ik nu nog de leuke krenten in de pap.”